Student Volunteers


B.Tech (Biotechnology) - IV Year

Ms B S Ramya Krishnan


B.Tech (Biotechnology) - III Year

Mr V Dhananjeyan

Mr M Harsha Nirmal Kumar

Mr S K Dhinesh Kannan

Mr K Hariraj

Mr V N Logesh

Ms S Lavanya

Ms K Akila

Ms N Keerthana

Ms Aashra Sindhikaa 

Ms Pavithra V

Ms Krishnarathipriya

Mr Mohammed Sharukhan

Mr Yuvaraja

Ms Rakavi

Mr Pranesh Ragul

Mr Uttham Singh Goarky

Mr V Vignesh

Mr Jagan

Mr V Ranjith

Ms T Divya

Mr Naveen

Mr Durkesh

Mr Balaji


B.Tech (Biotechnology) - II Year

Mr S Naveen

Mr Hariyanth Vaman 

Ms Aashika 

Ms Sree Dhanvee

Ms Elavaar Kuzhali 

Ms S Revathi

Ms Varshini

Ms Meera

Mr Sarathy

Mr Ashwin

Mr Sampath

Mr Mohammed Imdhiyas

Mr Srinivasan

Mr Maheshwar


M.Tech (Biotechnology)

T Poorani (II Yr)

A Girija (I Year)

Yasodha (I Year)

Siva Priya (I Year)


Research Scholars

Naresh Manickam

Madhankumar

Abdul Azeez

Aaratrika Sarkar

Thenmozhi